Home » Aandoeningen » Voorvoet » Bunionette of Tailor’s bunion

Bunionette of Tailor’s bunion

Definitie

Dit kan beschouwd worden als de tegenhanger van een hallux valgus, maar dan aan de buitenzijde van de voet.

Symptomen

Tengevolge van wrijving en/of overdruk treedt aan de buitenzijde van het vijfde metatarsofalangeal gewricht een ontsteking of eelt op.

Oorzaken

Deze afwijking was typisch bij kleermakers die indertijd in kleermakerszit, een continue overdruk creëerden aan de buitenzijde van de voorvoet.

Behandeling

Indien een conservatieve behandeling, gebaseerd op aangepast schoeisel en podologische verzorging, niet volstaat, kan een operatie worden voorgesteld. Afhankelijk van welke type bunionette er op een staande röntgenopname wordt gezien, zal een verschillend soort osteotomie (open of percutaan) de afwijking corrigeren:

  • Type 1: in 33% van de gevallen: het kopje van de vijfde metatarsaal heeft een buitenzijde die ietwat te volumineus is en dus dient verkleind te worden.
  • Type 2: in 23% van de gevallen: het uiteinde van de vijfde metatarsaal heeft een toegenomen kromming naar buiten toe die via een distale osteotomie kan recht worden gezet.
  • Type 3: bij 44% zien we dat de hoek tussen de 4de en 5de metatarsaal is vergroot. Een proximale osteotomie of een osteotomie ter hoogte van de misvorming heeft als doel deze hoek tot een normale waarde terug te brengen.
  • Postoperatief beleid

    In de meeste gevallen gebeurt deze operatie in daghospitaal. We vragen wel gedurende een 4-tal weken na de operatie de voorvoet relatief te ontlasten door het dragen van een speciale postoperatieve schoen. Voor meer informatie over de nazorg, de werkonbekwaamheid, etc. verwijzen we U naar de informatiebrochure ivm de pathologie van de voorvoet.